مصاحبه های صوتی رادیو کالج پارک

No Comment - Post a comment

مصاحبه های زیر از پادکست رادیو کالج پارک در ايالت مريلند در شرق آمريكاست
دوستان زیربرنامه های این رادیو توسط دانشجویان آماده می شود و بجز مصاحبه ها موضوعات بسیار زیبا و جذابی در سایت می باشد که از شما دعوت می کنم که حتما از سایت دیدن کنید

مصاحبه با فاطمه معتمدآریا
مصاحبه با ساسان بختيارى پايه گذار و رهبر گروه كر سپند
مصاحبه با دكتر نريمان فروردين، رئيس دانشكده مهندسى دانشگاه مريلند
مصاحبه با دكتر جمال رستمى در مورد انجمن علمى ايرانيان در آمريكا
مصاحبه با دکتر کریمی حکاک در مورد کنفرانس مشروطه در دانشگاه مریلند
مشكل ترجمه در مصاحبه مطبوعاتى آقاى خاتمى در آمريكا
مصاحبه با دكتر مهاجرانى در مورد مهاجرت
مصاحبه با نويسنده وبلاگ فرنگوپولي
مصاحبه با دكتر مهاجرانی وزير سابق فرهنگ و ارشاد – دانشگاه مريلند
مصاحبه با افشين، پايه گذار راديو كالج پارك
مصاحبه در مورد جام جهانی فوتبال
مصاحبه با ليلا در مورد جنبش زنان
مصاحبه با پوران فرخزاد در مورد خواهرش فروغ فرخزاد

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment