NBC report about Iran

1 comments - Post a comment

NBCs Today program that aired Sept 13th. A look at life inside Iran. There are interviews with ordinary people and officials in government and universities.

برنامه مستند در مورد ایران و مصاحبه با مردم عادی و سیاستمداران و دانشگاه ها

دوستان اسم این برنامه هست

Today in Iran
The Iran you didn't know

که در شهریور ماه سال 86 در ایران فیلم برداری شده است.

در قسمت اول بازار تهران به عنوان قطب اقتصادی معرفی می شود و نظر چند تن از بازاریها درمورد مردم آمریکا و سیاستهای آمریکا پرسیده می شود و بعد از آن هم با جوانی که در آمریکا بدنیا آمده و به ایران آمده صحبت می شود


قسمت 1قسمت دوم در مورد زن ها و حقوق آنهاست که با زنان شاغل در آتش نشانی صحبت می شود و در مورد آرایش زنها در خیابان ها و طرح مبارزه با بی حجابی و بعد هم در مورد عمل زیبایی صورت که ایران را محل عمل بینی کرده ها می نامد و قسمتی هم در اتوبوس ها و در خیابان هاست

قسمت 2


قسمت سوم در مورد مسابقات اسب سواری بانوان و تلکابین در شمال تهران می باشد و صحبتی هم با بهران رادان بازیگر سینمای ایران دارد و او را براد پیت ایران می نامد
قسمت 3

قسمت چهارم هم مصاحبه ای با یکی از اساتید دانشگاه تهران هست که در آمریکا تحصیل کرده و با او در مورد عراق , برنامه هسته ایران و سیاستهای احمدی نژاد صحبت می شود

قسمت 4

 
This Post has 1 Comment Add your own!
Vince - November 3, 2007 at 9:16 PM

Very interesting to have this insight into this mysterious country. I still think some lied a little about their feeligns on the US. Its nothing wrong not to like Americans. ^^
I dont. And im European.

Post a Comment