ویدیو داستان شوخی بسیجی ها در مسجد

No Comment - Post a comment

داستان بسیجی ها در مسجد در بالاترین خیلی گل کرد و تصمیم گرفتم با سومین ویدیو یک ویدیو داستان درست کنم.

شما هم می تونید اگه ایده ای دارید ویدیو های مشابه رو تو یوتیوب پیدا کنید و باهاش ویدیو داستان بسازید.


شوخی بسیجی ها در مسجد 10 سال قبل
شوخی بسیجی ها در مسجد ( لینک بالاترین )
شوخی بسیجی ها در مسجد 40 سال بعد ( لینک بالاترین )


و اینم پاسخهایی به این ویدیو

وقتی دخترها روی "شوخی بسیجی ها در مسجد" را کم می کنند! ( لینک بالاترین ) 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment