مصاحبه با شکیلا

2 comments - Post a comment

مصاحبه با شکیلا در مورد آلبوم جدیدش در سال 2008
Shakila (Persian - Iranian Singer) 2008 Album Interview

 
This Post has 2 Comments Add your own!
Anonymous - December 1, 2009 at 9:53 AM

زنده باد استاد شکیــــــــــــــلا الهه عشق و عرفان

من عاشق شکیلا هستم مثل خدا می پرستمش و مثل مادرم دوستش دارم

شکیلا یک فرشته است اخرین فرشته

SHAKILA...VOICE OF AN NAGEL

WWW.AKHARINFERESHTE.IR
www.akharinfereshte.mihanblog.com

Anonymous - December 1, 2009 at 9:55 AM

زنده باد استاد شکیــــــــــــــلا الهه عشق و عرفان

من عاشق شکیلا هستم مثل خدا می پرستمش و مثل مادرم دوستش دارم

شکیلا یک فرشته است اخرین فرشته

SHAKILA...VOICE OF AN NAGEL

WWW.AKHARINFERESHTE.IR
www.akharinfereshte.mihanblog.com

Post a Comment