در بازی فوتبال بین دو تیم صبای قم و راه آهن شهر ری بعد از اینکه داور مسابقه یک پنالتی مشکوک به نفع راه آهن (تیم مقابل کریمی) گرفت، کریمی به دروازه بان تیمش گفت که در کنار تیرک دروازه بایستد و عکس العملی در برابر ضربه ی پنالتی انجام ندهد...که چنین شد و صبا گل خورد. بعد از اتمام مسابقه این مصاحبه با فیروز کریمی انجام شد و عکس العمل او در برابر این عمل داور چنین بود. ببینی

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment